Prikaz za autora: Krešimir Vranar Valuta:
  
   Popis imovine i obveza - inventura

Autori: Irena Slovinac, Marija Šarić, Krešimir Vranar
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: studeni 2012
Šifra: TEB-101

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.