Prikaz za autora: Dušanka Marinković Drača dipl. iur. Valuta:
  
 

  Pravo na godišnji odmor

Autori: dipl. iur. Dušanka Marinković Drača, dipl. oec. Dinko Lukač
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Travanj 2012.
Šifra: TEB-114

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  
  • Na koji način izraditi plan, pojedinačne odluke o korištenju prava na godišnji odmor, utvrditi njegovo trajanje ili razmjerni dio godišnjeg odmora?
  • Koje su obveze poslodavaca u slučaju zasnivanja radnog odnosa ili prestanka ugovora o radu?
  • Kako izračunati naknadu za korištenje godišnjeg odmora ili naknadu umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora i te podatke evidentirati u odgovarajućim obrascima?

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.