Prikaz za autora: Ljubica Đukanović mag. iur. Valuta:
  
 

  Zdravstvena djelatnost i priprema sustava zdravstvene zaštite za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji

Autori: dr. med. Velibor Drakulić, dr. med. dent. Vesna Sokol, mag. iur. Ljubica Đukanović, dipl. iur. Dušanka Marinković Drača, Varga S., Matijević R., Kadović M., Pavić N., doc. dr. sc. Saša Nikšić, dipl. iur. Ante Loboja, prof. Tea Kranjc
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2012.
Šifra: TEB-1154

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.