Prikaz za autora: Zlatan Janeš Valuta:
  
   Državne potpore i poticaji razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Autori: Zlatan Janeš, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: svibanj 2012.
Šifra: TEB-2551

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.