Prikaz za autora: Iris Gović Penić Valuta:
  
   Izmjene Zakona o radu

Autori: Iris Gović Penić, Dušanka Marinković Drača, Darko Milković
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2013.
Šifra: TEB-255

Cijena:
290, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.