Prikaz za autora: Dušanka Marinković Drača Valuta:
  
   Izmjene Zakona o radu

Autor: Iris Gović Penić, Dušanka Marinković Drača, Darko Milković
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2013.
Šifra: TEB-255

Cijena:
290, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike

Autor: Nikolina Bičanić, Irena Đurica, Vedran Jelinović, Dušanka Marinković Drača
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Studeni 2012.
Šifra: TEB-3221

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Zakon o javnoj nabavi

Autori: mr. sc. Josip Šaban, Tihomir Hunjak, Daria Duždević, Ante Loboja, Dušanka Marinković Drača, Zoran Vuić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: studeni 2011.
Šifra: TEB-37

Cijena:
310, 00  kn
155, 00  kn
Popust: 50%
>> Naruči
  

U radovima autora sadržanim u ovoj knjizi, uz promjene koje za naručitelje i ponuditelje donosi novi Zakon, daju se i praktične upute za njegovu primjenu, uz poseban osvrt na cijene i postupke u javnoj nabavi, izradu plana nabave i procjenu vrijednosti nabave te način ostvarivanja pravne zaštite.
Priručnik sadrži i cjelovit tekst novoga Zakona o javnoj nabavi uz prateće pojmovno kazalo što će ga sigurno učiniti još korisnijim.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.