Prikaz za autora: Josip Šaban mr. sc. Valuta:
  
 

  Zakon o javnoj nabavi

Autor: mr. sc. Josip Šaban, Tihomir Hunjak, Daria Duždević, Ante Loboja, Dušanka Marinković Drača, Zoran Vuić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: studeni 2011.
Šifra: TEB-37

Cijena:
310, 00  kn
155, 00  kn
Popust: 50%
>> Naruči
  

U radovima autora sadržanim u ovoj knjizi, uz promjene koje za naručitelje i ponuditelje donosi novi Zakon, daju se i praktične upute za njegovu primjenu, uz poseban osvrt na cijene i postupke u javnoj nabavi, izradu plana nabave i procjenu vrijednosti nabave te način ostvarivanja pravne zaštite.
Priručnik sadrži i cjelovit tekst novoga Zakona o javnoj nabavi uz prateće pojmovno kazalo što će ga sigurno učiniti još korisnijim.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Arhiviranje dokumentacije kod poduzetnika, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Autori: mr. sc. Josip Šaban, dipl. oec. Irena Slovinac, ing. el. Elis Missoni, dipl. oec. Silvestar Kmetić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Svibanj 2012.
Šifra: 2544

Cijena:
149, 00  kn
>> Naruči
  
  • Ogledni primjeri dokumentacije (preko 500 dokumenata) s propisanim rokovima čuvanja
  • Primjeri pravilnika i odluka o uredskom poslovanju i arhiviranju
  • Obveze arhiviranja kod propisa vezanih uz sve vrste organizacija

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.