Prikaz za autora: Ante Loboja Valuta:
  
 

  Zakon o javnoj nabavi

Autor: mr. sc. Josip Šaban, Tihomir Hunjak, Daria Duždević, Ante Loboja, Dušanka Marinković Drača, Zoran Vuić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: studeni 2011.
Šifra: TEB-37

Cijena:
310, 00  kn
155, 00  kn
Popust: 50%
>> Naruči
  

U radovima autora sadržanim u ovoj knjizi, uz promjene koje za naručitelje i ponuditelje donosi novi Zakon, daju se i praktične upute za njegovu primjenu, uz poseban osvrt na cijene i postupke u javnoj nabavi, izradu plana nabave i procjenu vrijednosti nabave te način ostvarivanja pravne zaštite.
Priručnik sadrži i cjelovit tekst novoga Zakona o javnoj nabavi uz prateće pojmovno kazalo što će ga sigurno učiniti još korisnijim.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Novine u sustavu javne nabave u 2012.

Autori: Teja Kolar, Ante Loboja, Zoran Vuić
 
Izdavačka kuća: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
Godina izdanja: 2011
Šifra: RIF-352

Cijena:
250, 00  kn
>> Naruči
  
U ovom priručniku autori, koji su ujedno i aktivni sudionici pri izradi novog Zakona, obrazlažu sve novine koje donosi novi Zakon u odnosu na aktualni Zakon o javnoj nabavi koji je na snazi do kraja ove, 2011. godine. Stoga, priručnik svojom aktualnošću predstavlja vrlo koristan i praktičan vodič za razumijevanje sustava javne nabave koji je u primjeni od 01. siječnja 2012. godine.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.