Odabrana kategorija: Poduzetništvo Valuta:
  
   Izmjene Zakona o radu

Autor: Iris Gović Penić, Dušanka Marinković Drača, Darko Milković
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2013.
Šifra: TEB-255

Cijena:
290, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   PDV u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013.

Autor: mr. sc. Ljubica Javor
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: kolovoz 2013.
Šifra: TEB-2115

Cijena:
400, 00  kn
>> Naruči
  

U knjizi se na praktičnim primjerima obrazlaže primjena novog Zakona i Pravilnika o PDV-u!

Iz sadržaja knjige izdvajamo:

- isporuke dobara u tuzemstvu,
- isporuke dobara unutar EU-a,
- stjecanje dobara kao predmet oporezivanja PDV-om,
- tzv. trostrani poslovi,
- stjecanja i isporuke novih prijevoznih sredstava unutar EU-a,
- stjecanja i isporuke rabljenih prijevoznih sredstava,
- mjesto isporuke dobara,
- mjesto obavljanja usluga,
- nastanak porezne obveze,
- porezna osnovica,
- stope PDV-a,
- oslobođenja od plaćanja PDV-a,
- povrati PDV-a,
- plaćanje PDV-a,
- registracija za potrebe PDV-a,
- izdavanje i čuvanje računa,
- posebni postupci oporezivanja,
- prijava PDV-a,
- prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU,
- zbirna prijava za isporuke dobara i usluge u druge države članice EU,
- sastavljanje poreznih prijava na praktičnom primjeru i dr.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Obrazac JOPPD - primjeri i upute

Autor: Irena Đurica, Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Jasminka Rakijašić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2014.
Šifra: TEB-552

Cijena:
200, 00  kn
>> Naruči
  

Opis proizvoda:

Na 350 stranica pripremili smo sve što se mora znati o popunjavanju Obrasca:

  • opis svake pojedine točke Obrasca JOPPD,
  • 58 praktičnih primjera popunjavanja Obrasca JOPPD,
  • sve objavljene upute i obavijesti Porezne uprave,
  • pravni okvir i propisani šifarnici.

Svi primjeri prilagođeni su stvarnoj praksi, a posebno ističemo:

  • kamate za mirovinsko osiguranje - II. stup,
  • isplate plaća po sudskoj presudi/naplata plaće u bruto iznosu ovrhom od stranke radnika,
  • troškovi službenih putovanja (po konačnom obračunu, isplati, ispravak, dopuna),
  • dividende i udjeli u dobiti (oporezive, neoporezive, reinvestirana dobit nagrade, i dr.),
  • ispravak i dopuna Obrasca,
  • detaljan prikaz priznate ozljede na radu (izvorni, ispravak, dopuna za tri mjeseca).

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Novi zakonski propisi - Porezne prijave i pripreme za 2012. - financijsko poslovanje - fiskalizacija

Autor: mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Anđa Redžić, mr. sc. Ida Dojčić, Irena Đurica, Dragutin Kovačić, mag. oec., Vedran Jelinović, Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Irena Slovinac, mr. sc. Mladen Štahan, Domagoj Zaloker
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Studeni 2012.
Šifra: TEB-2114

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Državne potpore i poticaji razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Autor: Zlatan Janeš, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: svibanj 2012.
Šifra: TEB-2551

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Propisane obveze u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Autori: Jadranka Brlić, Ivica Maros, mr. sc. Slavica Pezer Blečić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: travanj 2012.
Šifra: TEB

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i financijske institucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike (tzv. profesionalne djelatnosti) te cijeli niz institucija iz nebankovnog financijskog sektora. Ključni elementi novog zakonodavstva su pristup temeljen na procjeni rizika i dubinska analiza klijenta. Obveznici sami procjenjuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih tijela.
Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju biti usmjerene na one stranke, poslovne odnosei transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.