Odabrana kategorija: Javna nabava Valuta:
  
 

  Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom - ostali propisi

Autor:
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: siječanj 2013.
Šifra: TEB-2258

Cijena:
310, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Zakon o javnoj nabavi

Autor: mr. sc. Josip Šaban, Tihomir Hunjak, Daria Duždević, Ante Loboja, Dušanka Marinković Drača, Zoran Vuić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: studeni 2011.
Šifra: TEB-37

Cijena:
310, 00  kn
155, 00  kn
Popust: 50%
>> Naruči
  

U radovima autora sadržanim u ovoj knjizi, uz promjene koje za naručitelje i ponuditelje donosi novi Zakon, daju se i praktične upute za njegovu primjenu, uz poseban osvrt na cijene i postupke u javnoj nabavi, izradu plana nabave i procjenu vrijednosti nabave te način ostvarivanja pravne zaštite.
Priručnik sadrži i cjelovit tekst novoga Zakona o javnoj nabavi uz prateće pojmovno kazalo što će ga sigurno učiniti još korisnijim.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Novine u sustavu javne nabave u 2012.

Autori: Teja Kolar, Ante Loboja, Zoran Vuić
 
Izdavačka kuća: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
Godina izdanja: 2011
Šifra: RIF-352

Cijena:
250, 00  kn
>> Naruči
  
U ovom priručniku autori, koji su ujedno i aktivni sudionici pri izradi novog Zakona, obrazlažu sve novine koje donosi novi Zakon u odnosu na aktualni Zakon o javnoj nabavi koji je na snazi do kraja ove, 2011. godine. Stoga, priručnik svojom aktualnošću predstavlja vrlo koristan i praktičan vodič za razumijevanje sustava javne nabave koji je u primjeni od 01. siječnja 2012. godine.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Sustav i praksa javne nabave

Autori:
 
Izdavačka kuća: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
Godina izdanja: 2012
Šifra: RIF-311

Cijena:
300, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  TEB-ov priručnik Sustav javne nabave (SJN) - osnovno izdanje s dopunama

Autori:
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: 2012
Šifra: TEB-147

Godišnja pretplata:
1200, 00  kn
>> Naruči
  
TEB-ov priručnik Sustav javne nabave je registar koji se ažurira ulaganjem propisa, stručnih članaka i komentara, upravne i sudske prakse, odgovarajućih obrazaca te direktiva i prakse Europskog suda.

Opis proizvoda:

Prijeko potrebno svim sudionicima postupaka javne nabave!
Priručnik je aktualan i prilagođen za prakatično korištenje!

12 razloga za pretplatu na TEB-ov priručnik Sustav javne nabave:

 • O javnoj nabavi
 • Propisi iz područja javne nabave - zakoni i uredbe
 • Postupak javne nabave za javne naručitelje
 • Postupak javne nabave za naručitelje koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, proemta i poštanskih usluga
 • Nabava male vrijednosti
 • Jedinstveni riječnik javne nabave (CPV)
 • Načini javne nabave
 • Objavljivanje i evidencije
 • Sadržaj obavijesti i objava
 • Mišljenja Ureda za javnu nabavu
 • Upravna i sudska praksa - obrasci za žaleni i sudski postupak
 • Europska unija - direktive i praksa Europskog suda

Pretplatom na SJN dobivate:

 • osnovno izdanje SJN-a u obliku registratora s dopunama ažurirano s 31.12.2012.
 • dopune za tekuću 2013. godinu
 • INTERNET IZDANJE za sve pretplatnike SJN-a
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.