Odabrana kategorija: Proračunsko računovodstvo Valuta:
  
   Izmjene Zakona o radu

Autor: Iris Gović Penić, Dušanka Marinković Drača, Darko Milković
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2013.
Šifra: TEB-255

Cijena:
290, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   PDV u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013.

Autor: mr. sc. Ljubica Javor
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: kolovoz 2013.
Šifra: TEB-2115

Cijena:
400, 00  kn
>> Naruči
  

U knjizi se na praktičnim primjerima obrazlaže primjena novog Zakona i Pravilnika o PDV-u!

Iz sadržaja knjige izdvajamo:

- isporuke dobara u tuzemstvu,
- isporuke dobara unutar EU-a,
- stjecanje dobara kao predmet oporezivanja PDV-om,
- tzv. trostrani poslovi,
- stjecanja i isporuke novih prijevoznih sredstava unutar EU-a,
- stjecanja i isporuke rabljenih prijevoznih sredstava,
- mjesto isporuke dobara,
- mjesto obavljanja usluga,
- nastanak porezne obveze,
- porezna osnovica,
- stope PDV-a,
- oslobođenja od plaćanja PDV-a,
- povrati PDV-a,
- plaćanje PDV-a,
- registracija za potrebe PDV-a,
- izdavanje i čuvanje računa,
- posebni postupci oporezivanja,
- prijava PDV-a,
- prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU,
- zbirna prijava za isporuke dobara i usluge u druge države članice EU,
- sastavljanje poreznih prijava na praktičnom primjeru i dr.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Obrazac JOPPD - primjeri i upute

Autor: Irena Đurica, Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Jasminka Rakijašić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2014.
Šifra: TEB-552

Cijena:
200, 00  kn
>> Naruči
  

Opis proizvoda:

Na 350 stranica pripremili smo sve što se mora znati o popunjavanju Obrasca:

 • opis svake pojedine točke Obrasca JOPPD,
 • 58 praktičnih primjera popunjavanja Obrasca JOPPD,
 • sve objavljene upute i obavijesti Porezne uprave,
 • pravni okvir i propisani šifarnici.

Svi primjeri prilagođeni su stvarnoj praksi, a posebno ističemo:

 • kamate za mirovinsko osiguranje - II. stup,
 • isplate plaća po sudskoj presudi/naplata plaće u bruto iznosu ovrhom od stranke radnika,
 • troškovi službenih putovanja (po konačnom obračunu, isplati, ispravak, dopuna),
 • dividende i udjeli u dobiti (oporezive, neoporezive, reinvestirana dobit nagrade, i dr.),
 • ispravak i dopuna Obrasca,
 • detaljan prikaz priznate ozljede na radu (izvorni, ispravak, dopuna za tri mjeseca).

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike

Autor: Nikolina Bičanić, Irena Đurica, Vedran Jelinović, Dušanka Marinković Drača
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Studeni 2012.
Šifra: TEB-3221

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Popis imovine i obveza - inventura

Autor: Irena Slovinac, Marija Šarić, Krešimir Vranar
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: studeni 2012
Šifra: TEB-101

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja

Autor: Nikolina Bičanić, Ivana Jakir-Bajo, Ivana Maletić, Andreja MIlić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: svibanj 2011.
Šifra: TEB-31

Cijena:
340, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Proračunsko računovodstvo - Primjena Pravilnika o financijskom izvještavanju

Autor: Nikolina Bičanić, Ivana Maletić, Andreja MIlić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: travanj 2011.
Šifra: TEB-31

Cijena:
250, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Arhiviranje dokumentacije kod poduzetnika, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Autor: mr. sc. Josip Šaban, dipl. oec. Irena Slovinac, ing. el. Elis Missoni, dipl. oec. Silvestar Kmetić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Svibanj 2012.
Šifra: 2544

Cijena:
149, 00  kn
>> Naruči
  
 • Ogledni primjeri dokumentacije (preko 500 dokumenata) s propisanim rokovima čuvanja
 • Primjeri pravilnika i odluka o uredskom poslovanju i arhiviranju
 • Obveze arhiviranja kod propisa vezanih uz sve vrste organizacija

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Propisane obveze u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Autori: Jadranka Brlić, Ivica Maros, mr. sc. Slavica Pezer Blečić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: travanj 2012.
Šifra: TEB

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i financijske institucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike (tzv. profesionalne djelatnosti) te cijeli niz institucija iz nebankovnog financijskog sektora. Ključni elementi novog zakonodavstva su pristup temeljen na procjeni rizika i dubinska analiza klijenta. Obveznici sami procjenjuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih tijela.
Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju biti usmjerene na one stranke, poslovne odnosei transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.