Odabrana kategorija: Financije i računovodstvo Valuta:
  
   Izmjene Zakona o radu

Autor: Iris Gović Penić, Dušanka Marinković Drača, Darko Milković
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2013.
Šifra: TEB-255

Cijena:
290, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   PDV u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013.

Autor: mr. sc. Ljubica Javor
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: kolovoz 2013.
Šifra: TEB-2115

Cijena:
400, 00  kn
>> Naruči
  

U knjizi se na praktičnim primjerima obrazlaže primjena novog Zakona i Pravilnika o PDV-u!

Iz sadržaja knjige izdvajamo:

- isporuke dobara u tuzemstvu,
- isporuke dobara unutar EU-a,
- stjecanje dobara kao predmet oporezivanja PDV-om,
- tzv. trostrani poslovi,
- stjecanja i isporuke novih prijevoznih sredstava unutar EU-a,
- stjecanja i isporuke rabljenih prijevoznih sredstava,
- mjesto isporuke dobara,
- mjesto obavljanja usluga,
- nastanak porezne obveze,
- porezna osnovica,
- stope PDV-a,
- oslobođenja od plaćanja PDV-a,
- povrati PDV-a,
- plaćanje PDV-a,
- registracija za potrebe PDV-a,
- izdavanje i čuvanje računa,
- posebni postupci oporezivanja,
- prijava PDV-a,
- prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU,
- zbirna prijava za isporuke dobara i usluge u druge države članice EU,
- sastavljanje poreznih prijava na praktičnom primjeru i dr.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Obrazac JOPPD - primjeri i upute

Autor: Irena Đurica, Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Jasminka Rakijašić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: lipanj 2014.
Šifra: TEB-552

Cijena:
200, 00  kn
>> Naruči
  

Opis proizvoda:

Na 350 stranica pripremili smo sve što se mora znati o popunjavanju Obrasca:

 • opis svake pojedine točke Obrasca JOPPD,
 • 58 praktičnih primjera popunjavanja Obrasca JOPPD,
 • sve objavljene upute i obavijesti Porezne uprave,
 • pravni okvir i propisani šifarnici.

Svi primjeri prilagođeni su stvarnoj praksi, a posebno ističemo:

 • kamate za mirovinsko osiguranje - II. stup,
 • isplate plaća po sudskoj presudi/naplata plaće u bruto iznosu ovrhom od stranke radnika,
 • troškovi službenih putovanja (po konačnom obračunu, isplati, ispravak, dopuna),
 • dividende i udjeli u dobiti (oporezive, neoporezive, reinvestirana dobit nagrade, i dr.),
 • ispravak i dopuna Obrasca,
 • detaljan prikaz priznate ozljede na radu (izvorni, ispravak, dopuna za tri mjeseca).

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Novi zakonski propisi - Porezne prijave i pripreme za 2012. - financijsko poslovanje - fiskalizacija

Autor: mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Anđa Redžić, mr. sc. Ida Dojčić, Irena Đurica, Dragutin Kovačić, mag. oec., Vedran Jelinović, Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Irena Slovinac, mr. sc. Mladen Štahan, Domagoj Zaloker
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Studeni 2012.
Šifra: TEB-2114

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Časopis "Računovodstvo i porezi u praksi" pretplata za 2013. godinu - tiskano izdanje

Autor:
 
Izdavačka kuća: Centar za računovodstvo i financije d.o.o.
Godina izdanja: 2013
Šifra: RIPUP-2013

Godišnja pretplata:
895, 00  kn
>> Naruči
  

U pretplatu uračunato je:

 • jednom mjesečno tiskanu verziju časopisa,
 • neograničen broj besplatnih ekonomskih telefonskih savjeta,
 • pravo na besplatno korištenje portala www.racunovodstvo-porezi.hr za 2013.
 • pravo na besplatno korištenje portala www.propisi.hr za 2013.
  
   Časopis "Financije, pravo i porezi" godišnja pretplata za 2013. godinu - tiskano izdanje

Autor:
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: 2013
Šifra: TEB-2013

Godišnja pretplata:
1150, 00  kn
>> Naruči
  

TEB-ov časopis mjesečnik za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije s TEB-info dodatkom za menadžere.

Opis proizvoda:

 • Želite li aktualne i pouzdane informacije?
 • Želite li stručne i praktične savjete?
 • Nemate vremena pratiti sve propise?

Svakako se pretplatite na časopis "Financije, pravo i porezi" i u 2013.!

Zašto? Zato jer ste tako osigurali:

 • aktualne, stručne i praktične informacije,
 • neograničeni broj telefonskih savjeta, bez vremenskog ograničenja uz PIN,
 • 4 pisana mišljenja godišnje,
 • 12 brojeva časopisa godišnje s TEB-info dodatkom za menadžere.
 • besplatni mail servis,
 • pročišćene tekstove bitnih zakonskih propisa,
 • popuste na TEB-ovim seminarima (priprema za godišnji obračun, godišnji obračun te polugodišnji obračun),
 • tematske priloge tijekom godine (iz područja financija, računovodstva i prava),
 • upute za popunjavanje poreznih prijava,
 • TEB-ov zidni kalendar s podsjetnikom rokova za podnošenje izvješća i ostalih obrazaca,
 • CD s člancima od 2005. do 2012. godine i ostale pogodnosti.
  
   Časopis "Računovodstvo i financije" - pretplata za 2013. godinu (tiskano izdanje)

Autor:
 
Izdavačka kuća: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
Godina izdanja: 2013
Šifra: RIF-2013

Godišnja pretplata:
1298, 00  kn
>> Naruči
  

Plaćena pretplata za 2013. god. uključuje:

 • dvanaest brojeva časopisa "Računovodstvo i financije" i dvanaest priloga "Riznica";
 • telefonske odgovore na pitanja,
 • konzultacije sa savjetnicima u prostorijama HZRIF (uz prethodnu najavu),
 • za sve radionice i seminare 20% popusta na ukupan iznos naknade.
  
   Popis imovine i obveza - inventura

Autor: Irena Slovinac, Marija Šarić, Krešimir Vranar
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: studeni 2012
Šifra: TEB-101

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja

Autor: Nikolina Bičanić, Ivana Jakir-Bajo, Ivana Maletić, Andreja MIlić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: svibanj 2011.
Šifra: TEB-31

Cijena:
340, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Proračunsko računovodstvo - Primjena Pravilnika o financijskom izvještavanju

Autor: Nikolina Bičanić, Ivana Maletić, Andreja MIlić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: travanj 2011.
Šifra: TEB-31

Cijena:
250, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Vrednovanje poduzeća II. dopunjeno i prošireno izdanje

Autor: mr. sc. Stjepan Kolačević, mr. sc. Baldo Hreljac
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: ožujak 2012.
Šifra: TEB-522

Cijena:
375, 00  kn
>> Naruči
  

Iz sadržaja izdvajamo:

 • Problem priznavanja imovine i obveza u računovodstvu
 • Vrednovanje nematerijalne imovine
 • Mjerenje uspješnosti i učinkovitosti poslovanja
 • Struktura kapitala i financija
 • Pristupi i metode vrednovanja poduzeća

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
 

  Pravo na godišnji odmor

Autor: dipl. iur. Dušanka Marinković Drača, dipl. oec. Dinko Lukač
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Travanj 2012.
Šifra: TEB-114

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  
 • Na koji način izraditi plan, pojedinačne odluke o korištenju prava na godišnji odmor, utvrditi njegovo trajanje ili razmjerni dio godišnjeg odmora?
 • Koje su obveze poslodavaca u slučaju zasnivanja radnog odnosa ili prestanka ugovora o radu?
 • Kako izračunati naknadu za korištenje godišnjeg odmora ili naknadu umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora i te podatke evidentirati u odgovarajućim obrascima?

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Arhiviranje dokumentacije kod poduzetnika, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Autor: mr. sc. Josip Šaban, dipl. oec. Irena Slovinac, ing. el. Elis Missoni, dipl. oec. Silvestar Kmetić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: Svibanj 2012.
Šifra: 2544

Cijena:
149, 00  kn
>> Naruči
  
 • Ogledni primjeri dokumentacije (preko 500 dokumenata) s propisanim rokovima čuvanja
 • Primjeri pravilnika i odluka o uredskom poslovanju i arhiviranju
 • Obveze arhiviranja kod propisa vezanih uz sve vrste organizacija

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Državne potpore i poticaji razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Autor: Zlatan Janeš, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: svibanj 2012.
Šifra: TEB-2551

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  
   Propisane obveze u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Autori: Jadranka Brlić, Ivica Maros, mr. sc. Slavica Pezer Blečić
 
Izdavačka kuća: TEB poslovno savjetovanje
Godina izdanja: travanj 2012.
Šifra: TEB

Cijena:
99, 00  kn
>> Naruči
  

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i financijske institucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike (tzv. profesionalne djelatnosti) te cijeli niz institucija iz nebankovnog financijskog sektora. Ključni elementi novog zakonodavstva su pristup temeljen na procjeni rizika i dubinska analiza klijenta. Obveznici sami procjenjuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih tijela.
Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju biti usmjerene na one stranke, poslovne odnosei transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik.

Više informacija:

  Sadržaj knjige
     
  

 
 
 

Desing, izrada i aplikacije innova.hr    
Katalog kreiran iz aplikacije promovision.info
©  2024  . Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin. Sva prava pridržana.